Wat doen wij met uw gegevens ingevolge de privacy wetgeving (gdpr-avg)

Wij gebruiken die gegevens voor wervingsdoeleinden t.b.v. onze opdrachtgevers.

(a) Wat houdt dit doeleinde in?
Wanneer u een van onze recruiters benadert, solliciteert op een vacature of u aanmeldt via de website van Hamilton Hill (https://www.hamiltonhill.com) , nemen wij de door u verstrekte persoonsgegevens op in onze database. Wij verwerken uw persoonsgegevens tevens om onze wervingsdatabase te kunnen beheren en om contact met u op te kunnen nemen. Op deze manier kunnen wij u informeren over nieuwe vacatures of u uitnodigen voor activiteiten die verband houden met aanwerving.

(b) Op basis van welke rechtsgrondslag doen wij dit voor de verwerking van uw persoons-gegevens voor dit doeleinde?
De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor dit doeleinde is uw “toestemming”. Door uw gegevens aan Hamilton Hill te verstrekken stemt u er uitdrukkelijk mee in dat uw persoonsgegevens worden verwerkt voor het hierboven, onder a) beschreven doeleinde. U hebt het recht om uw toestemming op ieder gewenst moment in te trekken. De intrekking van uw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van uw toestemming vóór de intrekking.

(c) Welke persoonsgegevens verwerken wij voor dit doeleinde?
Voor dit doeleinde verwerken wij uw contactgegevens, foto’s, informatie in het kader van de aanwerving (zoals uw cv, werkervaring, opleidingsgegevens, etc.) en correspondentie met Hamilton Hill over sollicitaties (waaronder referenties).

(d) Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens die voor dit doeleinde verwerkt worden?
Voor dit doeleinde worden uw persoonsgegevens zo lang bewaard als nodig is om het wervingsproces af te ronden. Indien wij redelijkerwijs verwachten in de nabije toekomst andere interessante vacatures voor u te hebben, kunnen wij uw persoonsgegevens voor deze doeleinden bewaren. Wij bewaren uw gegevens enkel als u hiervoor toestemming hebt gegeven.

(e) Gegevens worden enkel en alleen verstrekt aan onze opdrachtgevers met uw toestemming.
Wij zenden nooit zonder in- dan wel toestemming persoonsgegevens aan derden.